Arteta: Kiểm soát bóng với các biến thể lùi sâu

Arteta: Kiểm soát bóng với các biến thể lùi sâu

Artete | kiểm soát bóng với các biến thể. Xhaka, Odergaard và Tomi. Từ khi tiếp quản Arsenal với vai trò một nhà quản lý, Arteta đã rất ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và các biến thể của nó và đặt biệt là nhân sự của Arsenal cũng phù hợp với những ý […]